Rodzaje kredytu obrotowego dla rolników

Kredyty obrotowe dla rolników są doskonałym sposobem, aby zaspokoić i opłacić bieżące potrzeby związane z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego. Obecnie wyróżnia się trzy rodzaje tego typu kredytu.

Wyróżnia się trzy rodzaje kredytu obrotowego dla rolników:

  • kredyt obrotowy w rachunku kredytowym;
  • kredyt obrotowy w rachunku bieżącym;
  • kredyt obrotowy na zakup środków do produkcji rolnej, czyli tak zwany kredyt nawozowy.

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym jest przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością rolniczą. Rodzaj ten wymaga jednak rozliczenia się z bankiem, czyli przedstawienia faktur VAT, które potwierdzają zrealizowane cele.

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym jest oferowany na finansowanie potrzeb bieżących, które wynikają ze wzrostu zapotrzebowania na środki obrotowe, czyli przeznaczone między innymi na:

  • zakup surowców lub towarów (w celu bieżącej produkcji lub dalszej odsprzedaży);
  • finansowanie procesu produkcji i sprzedaży;
  • pokrycie kosztów składowania towarów w magazynach;
  • innych celów, specyficznych dla danej branży.

Kredyt obrotowy na zakup środków do produkcji rolnej (kredyt nawozowy)

Ostatnim rodzajem kredytu obrotowego dla rolników jest kredyt na zakup środków do produkcji rolnej, czyli kredyt nawozowy. Jest on przeznaczony na zakup środków do produkcji rolnej, między innymi nawozów, środków ochrony roślin, pasz, paliw i tym podobne. Maksymalna kwota kredytu tego typu jest uzależniona od wielkości użytków rolnych.

Kredyty są wypłacane głównie bezgotówkowo – w transzach lub w całości od razu. W niektórych przypadkach można starać się o wypłatę gotówkową.