O preferencyjnych kredytach dla rolników

Rolnicy, którzy chcą rozwijać swoje gospodarstwo rolne mogą skorzystać z udzielanych przez niektóre banki kredytów preferencyjnych. Koszt obsługi takich kredytów jest mniejszy niż ma to miejsce w przypadku zwykłych kredytów konsumpcyjnych. Co warto wiedzieć na temat preferencyjnych kredytów dla rolników?

O kredyt preferencyjny można się ubiegać w bankach, które zdecydowały się podpisać umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Są one tańsze od kredytów konsumpcyjnych ponieważ to właśnie wspomniana agencja bierze na siebie część spłaty. Banki przygotowały dla rolników pięć linii kredytowych. Jeden z nich jest dostępny dla młodych rolników; po jego przyznaniu część sumy przyznanego kredytu spłaca agencja. Pozostałe cztery linie kredytowe dostępne są dla wszystkich zainteresowanych rolników. W przypadku tych kredytów agencja oddaje do banku część należnych odsetek.

Jaki rodzaj kredytu preferencyjne jest dostępny?

Jak już wspomniano, banki przygotowały 5 linii kredytowych. Jedna z tych linii umożliwia przyznanie tak zwanego kredytu klęskowego. Środki w ramach tego kredytu mogą zostać przeznaczone na zakup środków, które przeznaczone są do produkcji rolnej. Środki z pozostałych czterech linii kredytowych mogą zostać przeznaczone na zakup ziemi, modernizację, remont lub budowę budynków gospodarczych, zakup niezbędnych maszyn i sprzętu rolniczego. Kredyty te zaliczane są do kredytów inwestycyjnych.

Gdzie szukać informacji na temat kredytów preferencyjnych dla rolników?

W każdym mieście mającym status powiatu działają oddziały lub powiatowe biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wszelkich informacji dotyczących banków, które udzielają preferencyjnych kredytów dla rolników powinni udzielić pracownicy w nich zatrudnieni. Są oni także osobami, które powinny posiadać informacje na temat zasad udzielania tych kredytów. O wszelkie informacje można pytać także w jednym z banków, które mają podpisaną umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.